05:58 ICT Thứ tư, 17/04/2024

Chuyên mục

Trang nhất » Tin Tức » Hướng dẫn bệnh nhân

Hướng dẫn mức thu bảo hiểm y tế

Thứ ba - 26/05/2015 15:34
Mức thu bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014


MÃ ĐỐI TƯỢNG, QUYỂN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG CỦA CÁC ĐÓI TƯỢNG THAM GIA BHYT

TRƯỜNG HỢP BHYT ĐÚNG TUYẾN

 Luật sửa đổi 2014
Mã đối tượng Mã quyền lợi Mức hưởng Mức hường KTC Áp dụng tỷ lệ DV, thuốc Chi phí vận chuyển
CC 1 100% 100% Không
TE 1 100% 100% Không
CA 5 100% +Ngoài PVQL 100% Không
QN 5 100% +Ngoài PVQL 100% Không
CY 5 100% +Ngoài PVQL 100% Không
 CK 2 100% 100%<=40 TLCS
HN 2 100% 100%<=40 TLCS
DT 2 100% 100%<=40 TLCS
DK 2 100% 100%<=40 TLCS
XD 2 100% 100%<=40 TLCS 'Có
BT 2 100% 100%<=40 TLCS
CD 2 100% 100%<=40 TLCS
 KC 2 100% 100%<=40 TLCS
TS 2 100% 100%<=40 TLCS
TC 3 95% 95 % <=40 TLCS Không
HT 3 95% 95 % <=40 TLCS Không
CN 3 95% 95% <=40 TLCS Không
DN 4 80% 80% <=40 TLCS Không
HX 4 80% 80% <=40 TLCS Không
CH 4 80% 80% <=40 TLCS Không
NN 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TK 4 80% 80% <=40 TLCS Không
HC 4 80% 80% <=40 TLCS Không
XK 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TB 4 80% 80% <=40 TLCS Không
NO 4 80% 80% <=40 TLCS Không
CT 4 80% 80% <=40 TLCS Không
XB 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TN 4 80% 80% <=40 TLCS Không
CS 4 80% 80% <=40 TLCS Không
MS 4 80% 80% <=40 TLCS Cỏ Không
XN 4 80% 80% <=40 TLCS Không
HD 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TQ 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TA 4 80% 80% <=40 TLCS Không
TY 4 80% 80% <=40 TLCS Không
HG 4 80% 80% <=40 TLCS Không
LS 4 80% 80% <=40 TLCS Không
HS 4 80% 80% <=40 TLCS Không
sv 4 80% 80% <=40 TLCS Không
GB 4 80% 80% <=40 TLCS Không
GD 4 80% 80% <=40 TLCS Không

TRƯỜNG HỢP BHYT TRÁI TUYẾN
Mã đối tượng Mã quyền lợi Mức hưởng Áp dụng tỷ lệ DV, thuốc Chi phí vận chuyển
cc 1 70% Không
TE 1 70% Không
CA 5 70% Không
QN 5 70% Không
CY 5 70% Không
 CK 2 70%
HN 2 70%
DT 2 70%
DK 2 70%
XD 2 70% 'Có
BT 2 70%
CD 2 70%
 KC 2 70%
TS 2 70%
TC 3 66.50% Không
HT 3 66.50% Không
CN 3 66.50% Không
DN 4 56% Không
HX 4 56% Không
CH 4 56% Không
NN 4 56% Không
TK 4 56% Không
HC 4 56% Không
XK 4 56% Không
TB 4 56% Không
NO 4 56% Không
CT 4 56% Không
XB 4 56% Không
TN 4 56% Không
CS 4 56% Không
MS 4 56% Cỏ Không
XN 4 56% Không
HD 4 56% Không
TQ 4 56% Không
TA 4 56% Không
TY 4 56% Không
HG 4 56% Không
LS 4 56% Không
HS 4 56% Không
sv 4 56% Không
GB 4 56% Không
GD 4 56% Không


Ghi chú :
_ Đối tượng có mức quyền lợi 3, 4: hưởng 100 % trong các trường hợp sau :
+ Chi phí KCB tại tuyến xã
+ Chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% tháng lương tối thiểu ( 15% tháng lương cơ bản (15% x 1.150.000 đồng = 172.500 đồng )
+ Chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, khám chữa bệnh đúng tuyến có số tiền cùng chi trà trong qui định lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
_ Thè BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống Kl, K2, K3 khi đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí đối với BV đa khoa tuyến huyện, điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh , tuyến TW mà không cần giấy chuyển tuyến KCB .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn