07:11 ICT Thứ tư, 17/04/2024

Chuyên mục

Trang nhất » Tin Tức » Công đoàn cơ sở

Công đoàn bệnh viện Lao và Bệnh Phổi

Công đoàn bệnh viện Lao và Bệnh Phổi

Chức năng, nhiệm vụ Công đoàn đại diện bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức lao động; Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan; Tuyên truyền, giáo dục, động viên viên chức lao động phát huy quyền làm chủ tập thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.