16:06 EST Thứ tư, 08/12/2021

Chuyên mục

Phòng chóng bệnh lao

Trang nhất » Tin Tức » Chỉ đạo tuyến

Tài liệu tập huấn lao trẻ em

Tài liệu tập huấn lao trẻ em

Hoạt động phòng chống bệnh lao trẻ em ở Việt Nam. Nội dung trình bày : (1) Một số khái niệm và các yếu tố nguy cơ chính liên quan đến nhiễm lao và mắc bệnh lao ở trẻ em. (2) Tình hình dịch tễ lao trẻ em ở VN. (3) Chẩn đoán và điều trị bệnh lao trẻ em. (4) Sự phối hợp giữa các cơ sở y tế để tăng cường quản lý lao trẻ em.