09:55 ICT Chủ nhật, 25/02/2024

Chuyên mục

Trang nhất » Tin Tức » Chi bộ

Đại Hội Đảng Viên Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

Đại Hội Đảng Viên Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

Đại Hội Đảng Viên Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

BS. Ngô Hữu Phước Giám đốc bệnh viện vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

BS. Ngô Hữu Phước Giám đốc bệnh viện vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 14 tháng 2 năm 2017 vừa qua BS. Ngô Hữu Phước Giám đốc bệnh viện đã vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

CHI BỘ BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

CHI BỘ BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Chức năng Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, lảnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên trong cơ quan, thực hiên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lảnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội trong sạch, vững mạnh.