12:38 ICT Thứ năm, 25/07/2024

Chuyên mục

Trang nhất » Bảng giá viện phí » Giá thuốc

Bảng giá thuốc.

Thứ ba - 15/09/2020 14:06
      DANH MỤC THUỐC NĂM 2023
 
STT Tên thuốc,
nồng độ, hàm lượng
Đơn
giá
1 2 3  4
2 1043 3B-Medi (125mg; 125mg; 250mcg) 1,055
A
3 655 A.T HYDROCORTISONE  (100mg) 8,740
4 1112 Acetylcystein (200mg) 365
5 980 Acetylcystein Stada 200mg (200mg) 595
6 992 Adrenalin  (1mg/1ml) 1,953
7 108 Adrenaline - BFS 1mg  (1mg/ml) 2,000
8 1001 AGIROXI 150  (150mg) 385
9 1017 Aleucin  (500mg) 347
10 109 Alverin  (40mg) 100
11 236 ALVERIN 40MG (hàng tặng) (40mg) 0
12 1035 Ambroxol 30mg ( 30mg) 135
13 114 Aminoleban  (8%/200ml) 104,000
14 1039 Aminoleban (8%/200ml) 104,000
15 1038 Amiparen - 5  (5%/200ml) 53,000
16 20 Amiparen-5  (5%/200ml) 53,000
17 112 Amiparen-5  (5%/200ml) 53,000
18 662 Amogentine (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP TƯ1 - Pharbaco)  (1g + 200mg) 14,950
19 668 ATINILA  (500mg) 343
20 994 Atropin sulfat (0,25mg/1ml) 465
21 628 Atropin sulphat  (0,25mg/ 1ml) 500
22 117 Atropin sulphat ( 0,25mg/ml) 500
B
23 978 Bambec Tab 10mg 30's (10mg) 5,639
24 707 Berodual  (500mcg/ml + 250mcg/ml) 96,870
25 1047 Berodual 10ml MDI (HFA) (0,02mg/nhát xịt ; 0,05mg/nhát xịt) 132,323
26 1044 Bibiso 785
27 696 BIBISO  (100,0mg + 75,0 mg + 5,25 mg) 942
28 1065 Bicefzidim 1g (1g) 9,990
29 1066 Biofumoksym (750mg) 17,300
30 1036 Bromhexin ( 8mg) 34
31 979 Bromhexin Actavis 8mg (8mg) 635
C
32 1006 Cammic  (500 mg) 1,596
33 1005 Cammic (250mg/5ml) 2,625
34 967 Ceftazidim EG 1gam  (1000mg) 17,400
35 1069 CEFUROXIM 500mg (500mg) 2,016
36 997 Cefuroxim 750mg  (750mg) 7,400
37 1067 Cefuroxime 0,75g (750mg) 7,316
38 684 Clarithromycin 500  (500mg) 2,185
39 1000 Clarithromycin 500 (500mg) 2,114
40 238 Cồn 70 độ 18,500
41 706 Cotrimstada forte 960mg (Hàng tặng)  (800mg + 160mg) 0
42 990 Coxirich 200 ( 200mg) 380
D
43 97 DETYLTATYL ( 500mg) 278
44 133 DEXTROMETHORPHAN 15  (15mg) 113
45 65 DIAPHYLLIN VENOSUM  (4,8%/5ml) 10,805
46 652 DIAPHYLLIN VENOSUM  (4,8%/5ml) 10,805
47 962 Diaphyllin Venosum (4,8%/5ml) 10,815
48 1031 DIAZEPAM 5MG (5mg) 164
49 1087 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection (10mg/2ml) 7,665
50 627 DIGOXIN - RICHTER  (0,25mg) 693
51 975 Digoxin-Richter (0,25mg) 693
52 617 DIMEDROL 10MG/1ML  (10mg/1ml) 642
53 695 Diurefar 40 (hàng tặng)  (40 mg) 0
54 658 Domperidon  (10mg) 56
55 949 Domperidon (10mg) 56
56 1018 Domperidon (10mg) 55
57 675 Domreme  (10mg) 890
58 1104 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml (200mg/5ml) 22,900
59 1104 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml (200mg/5ml) 22,500
60 1037 Dorocodon  (100mg;25mg;20mg) 1,400
61 972 Drensa (250mg/5ml) 7,945
F
62 993 Fefasdin 60  (60mg) 246
63 984 Fluconazol Stada  (150mg) 8,400
64 958 Forlax Pwd 10g 20's  (10g) 4,275
65 186 Fudcime 200mg  (200mg) 6,900
66 647 Fudcime 200mg  (200mg) 6,900
67 139 Furosemid 20mg/2ml  (20mg/2ml) 1,390
68 1012 FUROSEMIDE (20mg/2ml) 945
G
69 656 Gentamicin 80mg ( 80mg/ 2ml) 1,250
70 998 Gentamicin 80mg (80mg/2ml) 1,195
71 959 Gliclada 30mg (30mg) 2,710
72 689 Glucolyte-2  (500ml) 17,000
73 1072 Glucolyte-2 (500ml) 17,000
74 1099 Glucolyte-2 (500ml) 17,000
75 203 GLUCOSE 5%  (5%/500ml) 7,035
76 650 GLUCOSE 5%  (5%/500ml) 7,035
77 1075 GLUCOSE 5%  (5%/500ml) 9,450
78 1094 Glucose 5% (5%/500ml) 9,240
79 672 GOLDDICRON  (30mg) 2,712
80 1148 Goldvoxin (250mg) 94,900
H
81 963 HALIXOL (30mg) 795
82 70 Human Albumin Baxter 200 g/l  (200 g/l) 597,450
83 143 Hydrocolacyl  (5mg) 99
84 1026 Hydrocortison (100mg) 7,240
I
85 688 Imidu 60mg ( 60mg) 1,407
86 985 Imidu 60mg (60mg) 1,407
87 977 INSUNOVA - 30/70 (BIPHASIC) (100IU/ml) 90
88 977 INSUNOVA - 30/70 (BIPHASIC) (100IU/ml) 84
K
89 659 Kagasdine  (20mg) 146
90 1016 Kagasdine (20mg) 124
91 60 Kalium chloratum biomedica ( 500mg) 1,400
92 955 Kalium chloratum biomedica (500mg) 1,365
93 664 Kavasdin 10  (10mg) 344
94 1007 Kavasdin 5 (5mg) 81
C
95 989 Lidocain 2%  (0.02) 410
96 1022 LoperamideSPM (ODT) (2mg) 798
M
97 1118 Magnesi - B6 (5mg; 470mg) 150
98 624 MANNITOL  (20%/250ml) 17,005
99 1114 Mannitol (20%/250ml) 17,850
100 1033 MAXXASTHMA  (10mg) 576
101 72 MEMORIL  (800mg) 2,045
102 678 MEMORIL  (800mg) 2,037
103 956 Memoril (800mg) 1,343
104 189 MENISON 16mg  (16mg) 3,150
105 634 MENISON 16mg  (16mg) 3,150
106 231 Metronidazol 250mg (hàng tặng)  (250mg) 0
107 999 Metronidazol Kabi (500mg/100ml) 8,745
108 693 Mezathion  (25mg) 819
109 1014 Mezathion (25mg) 747
110 995 Midantin 500/62,5 (500mg ; 62,5mg) 2,535
111 1077 Midozam 1,5g (1g; 0,5g) 45,890
112 1077 Midozam 1,5g (1g; 0,5g) 45,840
113 156 Morphin  (10mg/ml) 3,003
114 1109 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) (10mg/ml) 4,410
115 981 Mypara (500mg) 708
N
116 1119 Natri clorid 0,9% (0,9%/500ml) 9,030
117 1096 Natri Clorid 0,9% (0.9%/500ml) 8,600
118 157 Natri clorid 0,9% (dùng ngoài)  (0.9%/500ml) 7,000
119 1120 Natri clorid 0,9%(dùng ngoài hàng tặng) (0.9%/500ml) 0
120 1011 Natri clorid 0,9%(dung ngoai) (0.9%/500ml) 6,972
121 1068 Negacef 500 (500mg) 7,690
122 1136 Nước cất (T/30l) 2,667
123 1136 Nước cất (T/30l) 2,667
124 1136 Nước cất (T/30l) 2,833
125 1177 Nước cất 5ml (hàng tặng) 0
126 1041 Nước Cất Pha Tiêm (100ml) 6,709
127 1117 Nước cất pha tiêm (500ml) 8,802
128 1042 Nước cất tiêm (5ml) 495
129 1040 Nước vô khuẩn MKP (1000ml) 17,500
130 1040 Nước vô khuẩn MKP (1000ml) 17,053
131 690 Nước vô khuẩn pha tiêm  (1000ml) 16,800
O
132 1002 Ofloxacin (200mg) 279
133 983 Orenko (200mg) 978
P
134 724 POVIDINE ( 10%/90ml) 13,720
135 1010 Povidone Iodine 10% (10%/130ml) 16,900
136 1088 Pulmicort respules 500mcg/ 2ml  20's (500mcg/2ml) 13,834
137 1070 Pyme Diapro MR (30mg) 280
Q
138 723 QUAMATEL  (20mg) 39,900
139 957 Quamatel (20mg) 37,800
140 74 QUAMATEL 20MG  (20mg) 39,900
R
141 1071 RAPICLAV 625 ( 500mg; 125mg) 3,388
142 1020 RECTIOFAR (60%) 2,208
143 954 RIDLOR (75mg) 1,500
144 954 RIDLOR (75mg) 1,099
145 1097 Ringer Lactate ((3g; 0,2g; 0,135g; 1,6g;)/500ml) 9,135
146 694 Ringer lactate 500ml ( 500ml) 8,190
S
147 965 SAVIPAMOL 500 (500mg) 280
148 960 Scilin M30 (30/70) ((100IU/ml)/10ml) 94
149 1051 Seretide Evohaler DC 25/250mcg 120d (Fluticasone propionat 250mcg; Salmeterol 25mcg/liều) 278,090
150 1116 Sodium Chloride 0,9% (0,9g/100ml) 8,600
151 1027 Soli-medon 40  (40mg) 8,000
152 102 SORBITOL  (5g) 370
153 1021 Sorbitol 5g (5g) 378
154 1106 Stacytine 200 CAP (200mg) 595
155 1089 Symbicort Tur Oth 60 Dose 160/4.5 (160mcg; 4,5mcg) 286,440
T
156 973 Taguar 25 (25mg) 399
157 982 TATANOL (500mg) 294
158 1111 Terpin Codein 10 (10mg; 100mg) 284
159 725 Thelizin  (5mg) 72
160 939 Thở oxy khí (0,5 lít/phút)  (6,0m3/chai) 360
161 940 Thở oxy khí (1 lít/phút)  (6,0m3/chai) 720
162 1276 Thở oxy khí (2 lít/phút) 1,320
163 941 Thở oxy khí (2 lít/phút)  (6,0m3/chai) 1,440
164 1277 Thở oxy khí (3 lít/phút) 1,980
165 942 Thở oxy khí (3 lít/phút)  (6,0m3/chai) 2,160
166 1278 Thở oxy khí (4 lít/phút) 2,640
167 943 Thở oxy khí (4 lít/phút)  (6,0m3/chai) 2,880
168 1279 Thở oxy khí (5 lít/phút) 3,300
169 944 Thở oxy khí (5 lít/phút)  (6,0m3/chai) 3,600
170 945 Thở oxy khí (6 lít/phút)  (6,0m3/chai) 4,320
171 945 Thở oxy khí (6 lít/phút)  (6,0m3/chai) 5,760
172 946 Thở oxy khí (7 lít/phút)  (6,0m3/chai) 5,040
173 1282 Thở oxy khí (8 lít/phút) 5,280
174 947 Thở oxy khí (8 lít/phút)  (6,0m3/chai) 5,760
175 970 TICARLINAT 1,6G (1.5g ; 0.1g) 104,000
176 948 TRANSAMIN CAPSULES 250MG  (250mg) 2,200
177 718 Travicol codein ( 650mg + 15mg) 970
178 991 Travicol codein (650mg ; 15mg) 970
U
179 1032 USALUKAST 10  (10mg) 1,198
V
180 715 VAROGEL  (800,4mg + 3030,3mg + 266,7mg) 3,000
181 1015 Varogel ((800,4mg (30% past); 611,76mg (gel); 80mg)/10ml) 2,990
182 1048 Ventolin Inh 100mcg 200Dose (100mcg/liều xịt) 76,379
183 1137 Ventolin Inh 100mcg 200Dose (hàng tặng) 0
184 1049 Ventolin Neb Sol 5mg/ 2.5ml 6x5's  (5mg/ 2.5ml) 8,513
185 1019 Vincomid (10mg/2ml) 1,340
186 179 Vinsalmol  (0,5mg/1ml) 2,100
187 1013 Vinzix  (40mg) 126
188 988 Vipredni 16mg (16mg) 1,900
189 1004 Vitamin K1 10mg/1ml (10mg/ 1ml) 1,785
190 93 Voltaren 75mg/3ml  (75mg/ 3ml) 18,066
191 667 Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1x5's  (75mg/3ml) 18,066
192 1045 Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1x5's (75mg/3ml) 18,066
Z
193 1064 Zidimbiotic  (1000 1g) 15,750
Tổng cộng: 193 khoản.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 125

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 124


Hôm nayHôm nay : 10709

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 409386

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15738847

Thăm dò ý kiến

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi?

Phục vụ bệnh nhân tốt

Khám bệnh chuyên nghiệp

Bác sĩ chuyên nghiệp

Tất cả các ý kiến trên